Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

4020 - STAVCERT
IČ: 67364209
Inspekční orgán
Adresa : U Výstaviště 183/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
Web : www.stavcert.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17020:2012
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 661/2018 ze dne 12.12.2018 platné do 19.12.2019
Inspekční činnost orgánu typu A. Provádění inspekce řízení výroby výrobků pro stavby a postupů svařování kovových materiálů
Přílohy
P1 661-2018_CS.pdf
P1 661-2018_EN.pdf