Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1418 - BRT servis s.r.o.
IČ: 26164663
Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů
Adresa : Záběhlická 1749/39, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
Web : www.mzds.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 130/2017 ze dne 28.2.2017 platné do 28.2.2022
Zkoušky k ověření způsobilosti souřadnicových měřicích strojů (CMM)
Přílohy
P1 130_2017.pdf
P1 130-2017_EN.pdf