Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

8033 - JS-lab a.s.
IČ: 28261933
JS-lab Zdravotnická laboratoř
Adresa : náměstí Míru 149, 667 01 Židlochovice
Web : www.js-lab.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO 15189:2013
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 470/2018 ze dne 5.9.2018 platné do 6.11.2019
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků
Přílohy
P1 470-2018_CS.pdf