Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1511 - VONDRA CAQ servis s.r.o.
IČ: 26110156
Měřicí laboratoř
Adresa : Kamenická ulice 2825/2, 373 04 České Budějovice
Web : www.vondracaq.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokyn ISO 34:2013
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 795/2015 ze dne 18.11.2015 platné do 18.11.2020
Měření rozměrů a geometrických veličin (délka, úhel), úchylek tvaru, orientace, umístění a házení a měření parametrů struktury/drsnosti povrchu profilovou metodou
Přílohy
P1 795_2015.pdf
P1 795_2015_EN.pdf