Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

8062 - Laboratoře Mikrochem a.s.
IČ: 60777907
Laboratoře Mikrochem
Adresa : Nezvalova 984/2, Hodolany, 779 00 Olomouc
Web : www.michem.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO 15189:2013
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 33/2018 ze dne 25.1.2018 platné do 26.10.2021
Laboratorní diagnostika v oblasti lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie a odběry primárních vzorků
Přílohy
P1 33-2018_CS.pdf
P1 33-2018_EN.pdf