Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1552 - Altran CZ a.s.
IČ: 02673703
Vývojová zkušebna
Adresa : Příčná 2071, Libonice, 508 01 Hořice
Web : www.altran.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 408/2018 ze dne 7.8.2018 platné do 21.2.2022
Mechanické, funkční, vibrační, klimatické a korozní zkoušky, zkoušky povrchových úprav a ochran, zkoušky hořlavosti a zkoušky krytí
Přílohy
P1 408-2018_CS.pdf
P1 408-2018_EN.pdf