Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

8099 - PREVEDIG spol. s r. o.
IČ: 49711075
PREVEDIG spol. s r.o., Laboratorně diagnostické centrum
Adresa : Washingtonova 1622/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Web : www.prevedig.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO 15189:2013
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 498/2018 ze dne 25.9.2018 platné do 25.9.2023
Laboratorní vyšetření a diagnostika v oblasti klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie včetně sdílených vyšetření a odběr vzorků biologického materiálu
Přílohy
P1 498-2018_CS.pdf
P1 498-2018_EN.pdf