Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

2388 - SVMTech s.r.o.
IČ: 04004205
KALIBRAČNÍ CENTRUM SVMTech
Adresa : Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10
Web : www.svmtech.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 613/2018 ze dne 19.11.2018 platné do 22.9.2019
Kalibrace snímačů vibrací, měřících přístrojů a zařízení v oblasti měření vibrací
Přílohy
P1 613-2018_EN.pdf