Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1707 - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
IČ: 25271121
Laboratorní komplement
Adresa : Holovousy 129, 508 01 Holovousy
Web : www.vsuo.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 28/2017 ze dne 12.1.2017 platné do 12.1.2020
Detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod
Přílohy
P1 28_2017.pdf
P1 28_2017.pdf