Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

4071 - TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost
IČ: 25667521
Inspekční orgán
Adresa : Těšínská 2962/79b, Předměstí, 746 01 Opava
Web : www.tlo.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17020:2012
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 616/2018 ze dne 19.11.2018 platné do 19.11.2021
Inspekční činnost orgánu typu A u nových a provozovaných zdvihacích zařízení, výtahů a ocelových konstrukcí jako součástí zdvihacích zařízení
Přílohy
P1 616-2018_CS.pdf