Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1139 - IKATES, s.r.o.
IČ: 25032836
Zkušebna skla a stavebních výrobků
Adresa : Tolstého 186, 415 03 Teplice
Telefon : 417 502 825
Fax :
E-mail : ikates (at) ikates (dot) cz
Web : www.ikates.cz
Kontakt : Ing.Jiří Stránský
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 99/2017 ze dne 21.2.2017 platné do 17.7.2019
Zkoušky výrobků ze skla a vybraných stavebních výrobků
Přílohy
P1 99_2017.pdf
P1 99_2017.pdf