Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

3065 - IKATES, s.r.o.
IČ: 25032836
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků
Adresa : Tolstého 186, 415 03 Teplice 3
Telefon : 417 502 825, 417 530 841
Fax : 417 502 825
E-mail : ikates (at) ikates (dot) cz
Web : www.volny.cz/ikates
Kontakt : Ing.Lubomír Hnilička
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 739/2017 ze dne 14.12.2017 platné do 14.9.2022
Certifikace výrobků ze skla, bezpečnostního zasklení a stavebních výrobků
Přílohy
P1 739-2017_CS.pdf
P1 739-2017_EN.pdf