Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1139.2 - IKATES, s.r.o.
IČ: 25032836
zkušební laboratoř 1139.2
Adresa : Tolstého 186, 415 03 Teplice
Telefon : 417 503 093
Fax : 417 502 825
E-mail : ikates (dot) al (at) seznam (dot) cz
Web : www.go.to/ikates
Kontakt : Ing.Petra Pánková
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 370/2017 ze dne 23.6.2017 platné do 3.11.2019
Chemické rozbory silikátů, tj. skla, sklokeramiky, sklářských, keramických a stavebních surovin, chemické rozbory povrchových a odpadních vod a odběry odpadních vod
Přílohy
P1 370-2017_CS.pdf
P1 370-2017_EN.pdf