Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1139.2 - IKATES, s.r.o.
IČ: 25032836
zkušební laboratoř 1139.2
Adresa : Tolstého 186, Řetenice, 415 03 Teplice
Web : www.ikates.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 446/2018 ze dne 27.8.2018 platné do 3.11.2019
Chemické rozbory silikátů, tj. skla, sklokeramiky, sklářských, keramických a stavebních surovin, chemické rozbory povrchových a odpadních vod a odběry odpadních vod
Přílohy
P1 446-2018_CS.pdf
P1 446-2018_EN.pdf