Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

3024 - CZ-V-5004 - STAVCERT Praha, spol. s r.o.
IČ: 64940616
Certifikační orgán provádějící certifikaci systémů managementu
Adresa : U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7
Web : www.stavcert.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 548/2018 ze dne 15.10.2018 platné do 11.9.2019
Certifikace systému managementu kvality (QMS), systému managementu bezpečnosti informací (ISMS), systému environmentálního managementu (EMS) a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS). Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení EMAS
Přílohy
P1 548-2018_CS.pdf