Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1142 - Ing. Josef Němec
IČ: 74876392
Chemická a mikrobiologická laboratoř
Adresa : U Ovčína 53, Nový Dvůr, 397 01 Písek
Web : www.laborator-pisek.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 718/2017 ze dne 5.12.2017 platné do 13.5.2020
Chemické a mikrobiologické analýzy potravin, vod, krmiv, kalů, půd, biomasy. Mikrobiologické analýzy kosmetických výrobků, stěrů a vnitřního ovzduší. Mikrobiologická kontrola čistoty ploch a předmětů přicházejících do styku s potravinami. Odběr vzorků pitných, odpadních a bazénových vod, kalů, sedimentů a pevných materiálů
Přílohy
P1 718-2017_CS.pdf
P1 718-2017_EN.pdf