Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

2277 - TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost
IČ: 25667521
Kalibrační laboratoř geometrických veličin
Adresa : Těšínská 2962/79b, Předměstí, 746 01 Opava
Web : www.tlo.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 419/2017 ze dne 17.7.2017 platné do 17.7.2022
Kalibrace pracovních měřidel, obory délka a rovinný úhel
Přílohy
P1 419-2017_CS.pdf
P1 419-2017_EN.pdf