Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1322 - TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost
IČ: 25667521
Zkušební laboratoř
Adresa : Těšínská 2962/79b, Předměstí, 746 01 Opava
Web : www.tlo.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 195/2018 ze dne 17.4.2018 platné do 27.6.2019
Zkoušení důlní výztuže, strojů a zařízení včetně důlních, hydrauliky důlní i všeobecné a lan, měření hluku a defektoskopie
Přílohy
P1 195-2018_CS.pdf
P1 195-2018_EN.pdf
P1 195-2018_PL.pdf
P1 195-2018_RU.pdf