Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

3101 - TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost
IČ: 25667521
Certifikační orgán na výrobky
Adresa : Těšínská 2962/79b, Předměstí, 746 01 Opava
Web : www.tlo.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 354/2017 ze dne 20.6.2017 platné do 9.12.2019
Strojní zařízení dobývací, razicí, dopravní i pro práce v podzemí, strojní zařízení pro zemní práce, pro manipulaci s materiálem, hydraulické a pneumatické mechanizmy, výrobky z plastů, lana ocelová a vázací prostředky
Přílohy
P1 354-2017_CS.pdf