Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Ověřovatelé výkazů emisí skleníkových plynů

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti."

Akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů (zkráceně jen ověřovatelů) je prováděna podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání a nařízení Komise (EU) č.600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Norma ČSN EN ISO 14065:2013 se odkazuje na ČSN ISO 14064-3:2006 Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech (ČSN ISO 14064 - 3 ZMĚNA Z1: 2012). Nově se norma ČSN EN ISO 14065:2013 také přímo odkazuje na ČSN ISO 14066:2012 Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů.

Dalšími dokumenty k akreditaci ověřovatelů jsou:

  • EA6/03 - Dokument EA pro uznávání ověřovatelů podle Směrnice o systému obchodování s emisemi;
  • IAF MD6:2014 Závazný dokument IAF pro Aplikaci ISO 14065:2013.

Oba tyto dokumenty jsou v českém překladu dostupné na těchto stránkách v části Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB.

Šablona pro oznámení učiněné ověřovatelem pro plnění požadavků článku 76 AVR v anglické verzi dostupná na stránkách Komise, českou verzi je možno stáhnout xls(revize září 2018).

 

Seznam pozastavených osvědčení / Seznam zrušených osvědčení (bez dělení na jednotlivé oblasti akreditace).

 

Garant pro ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů:
Ing. Zuzana Jelínková 272 096 202, 733 621 447 jelinkovaz (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta pro ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů:
Mgr. Dušan Vácha 272 096 214, 734 860 990 vachad (at) cai (dot) cz
Veškerou komunikaci ohledně oznámení učiněných ověřovatelem a další obecné záležitosti / dotazy lze zasílat na ghg (at) cai (dot) cz
Informační dopisy
Rozbalit
29.9.2015

Informační dopis k naplnění kritéria 5.4.2 e) normy ČSN EN ISO 14065:2013 je dostupný zde.

11/2013

Informace o změně související se zavedením harmonizované normy ČSN EN ISO 14065:2013. Více informací najdete  zde.

7/2013

Informace o změně rozsahu akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů - rozšíření rozsahu akreditace o skupinu činností 98 dle přílohy 1 nařízení Komise (EU) č. 600/2012. Více informací najdete  zde.

4/2013

Informace o změně v požadavcích na ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů a o postupu Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. při posuzování ověřovatelů podle  nových požadavků. Více informací najdete zde.

1/2013

Ministr průmyslu a obchodu pověřil svým rozhodnutím č. 163/2012 Český institut pro akreditaci, o.p.s. prováděním akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů, v rozsahu nařízení č. 600/2012. MPO uvedené změny notifikuje EA a EK (sdělení č. 30/2013 Sb.)

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.