Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Světový den akreditace

WAD2015

Zjistit víc
 
ČIA nově poskytuje akreditaci výrobců referenčních materiálů

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zahájil 30. března 2015 příjem žádostí o posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů.

Zjistit víc
 
ČIA uzavřel dohodu s Českým sdružením pro technická zařízení

Dne 27.3.2015  Český institut pro akreditaci, o.p.s. podepsal dohodu o spolupráci v oblasti akreditace s Českým sdružením pro technická zařízení.

Zjistit víc
 
Spuštěn nový web o akreditaci určený orgánům veřejné moci

Mezinárodní organizace ILAC a IAF vytvořily v úzké spolupráci s IEC, ISO a IIOC (Nezávislá mezinárodní organizace pro certifikaci) novou webovou stránku Public Sector Assurance.

Zjistit víc