Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Uzavření pracovišť ČIA ve dnech 17.-18.1.2017

Vážení zákazníci ve dnech 17.-18. ledna 2017 budou obě pracoviště ČIA uzavřena.

V neodkladných případech se laskavě obracejte na pracovníky ČIA prostřednictvím individuální elektronické pošty (adresy jsou k dispozici v sekci Kontakty) nebo mobilního telefonu.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Zjistit víc
 
Nabídka seminářů v roce 2017

Český institut pro akreditaci, o.p.s. pro Vás i v následujícím roce připravuje řadu seminářů.

Zjistit víc
 
ČIA "certifikaci metodik" neprovádí

Řešitelům výzkumných a vývojových projektů sdělujeme, že ČIA neprovádí certifikaci metodik, které mohou být výstupy aplikovaného výzkumu.

Zjistit víc
 
ČIA mění svou organizační strukturu

Změna od 1. 1. 2017 představuje především rozdělení Odboru laboratoří na Odbor zdravotnických laboratoří (500) a Odbor zkušebních a kalibračních laboratoří (600).

Zjistit víc