Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Dokumenty ke stažení

Zde se nacházejí dokumenty ke stažení rozdělené do jednotlivých kategorií. Šipkou lze zobrazit obsah jednotlivých kategorií a stahovat jednotlivé dokumenty kliknutím na ikonu vpravo. Kliknutím na ikonu "ZIP", lze stáhnout všechny dokumenty v dané kategorii v jednom archivu typ ZIP. 

Ceník
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
10_03-P001 Ceník služeb ČIA 1.1.2015 Stáhnout
10_03-P010 Stanovení nákladů procesu akreditace 1.1.2012 Stáhnout
10_03-P011 Dodatek k Stanovení nákladů procesu akreditace 10.1.2013 Stáhnout
Dokumenty MPA - všechny oblasti akreditace
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
MPA 00-01-17 Základní pravidla akreditačního procesu 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-02-15 Předpisová základna akreditačního procesu 5.6.2015 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 10 15.6.2017 Stáhnout
MPA 00-03-16 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností 6.1.2016 Stáhnout
MPA 00-04-17 Pravidla používání odkazu na akreditaci 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-06-12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace 1.1.2012 Stáhnout
MPA 00-07-08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA 1.6.2008 Stáhnout
MPA 00-08-18 Rozsah posuzování 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-09-15 Flexibilní rozsah akreditace 15.10.2015 Stáhnout
MPA 10-01-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky 1.1.2018 Stáhnout
MPA 10-02-17 K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013, Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky 1.1.2018 Stáhnout
MPA 10-03-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013 pro posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR 1.1.2018 Stáhnout
MPA 20-01-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky 1.1.2018 Stáhnout
MPA 20-02-17 K aplikaci ČSN EN ISO 17034:2017 pro posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR 1.1.2018 Stáhnout
MPA 30-02-13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření 1.12.2013 Stáhnout
MPA 30-03-15 Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti 15.6.2015 Stáhnout
MPA 40-01-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky 1.1.2018 Stáhnout
MPA 41-01-17 Akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů 1.1.2018 Stáhnout
MPA 50-01-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu v akreditačním systému České republiky 1.1.2018 Stáhnout
MPA 70-01-15 Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod 1.7.2015 Stáhnout
MPA 80-01-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky 1.1.2018 Stáhnout
Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB - všechny oblasti akreditace
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
EA-01/22 A-AB:2015 Postup a kritéria pro posuzování schémat posuzování shody akreditačními orgány - členy EA (EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members, November 2014_rev02) 12.11.2015 Stáhnout
EA-02/13 M:2012 Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, October 2012) 1.5.2014 Stáhnout
EA-02/15 M:2008 Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem (EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, July 08) 1.7.2009 Stáhnout
EA-02/17 M:2016 Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, November 2016) 23.11.2016 Stáhnout
EA-03/04 G:2001 Využití zkoušení způsobilosti jako nástroje pro akreditaci v oblasti zkoušení (Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing, AUG 2001) 5.10.2006 Stáhnout
EA-03/12 M:2013 Politika EA pro akreditaci certifikace ekologické produkce (EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification, JUNE 2013) 15.2.2014 Stáhnout
EA-04/02 M:2013 Vyjádření nejistoty měření při kalibraci (Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration, September 2013) 1.5.2014 Stáhnout
EA-04/09 G:2003 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorické ho zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories (previously EAL-G16), JULY 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/09 G:2017 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorického zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories, February 2017) 22.1.2018 Stáhnout
EA-04/14 INF:2003 Výběr a užití referenčních materiálů ( The Selection and Use of Reference Materials, FEB 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/15 G:2015 Akreditace v oblasti nedestruktivního zkoušení (Accreditation For Non-Destructive Testing, May 2015 rev01) 1.4.2016 Stáhnout
EA-04/16 G:2003 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení (EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing, DEC 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/17 M:2008 Stanovisko EA k popisu rozsahu akreditace zdravotnických laboratoří 1.10.2009 Stáhnout
EA-04/18 INF:2010 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti (Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation, June 2010) 15.1.2011 Stáhnout
EA-05/03 M:2008 Pokyny pro implementaci ISO/IEC 17020 v oblasti ohledání místa činu (Guidance for the Implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation, DEC 2008) 1.12.2009 Stáhnout
EA-06/02 M:2013 Pokyny EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN ISO 3834 1.1.2014 Stáhnout
EA-06/03 M:2013 Dokument EA pro uznávání ověřovatelů podle Směrnice o systému obchodování s emisemi (EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive, November 2013) 20.6.2014 Stáhnout
EA-06/04 M:2011 Pokyny EA k akreditaci certifikace produktů (EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites, July 2011 rev00) 1.2.2012 Stáhnout
EA-07/04 M:2007 Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2004 (Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification, April 2007) 19.8.2010 Stáhnout
IAF MD01:2007 Závazný dokument IAF pro certifikaci více pracovišť na základě vzorkování 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD02:2007 Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD03:2008 Závazný dokument IAF pro postupy pokročilého dozoru a recertifikace 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD04:2008 Závazný dokument IAF pro použití metod auditování využívajících počítačovou techniku (“CAAT”) pro akreditovanou certifikaci systémů managementu 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD05:2015 Stanovení doby auditu pro systémy managementu kvality a systémy environmentálního managementu (Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems, June 2015) 1.3.2016 Stáhnout
IAF MD06:2014 Závazný dokument IAF pro Aplikaci ISO 14065:2013 (IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013, March 2014) 20.6.2014 Stáhnout
IAF MD09:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci normy ISO/IEC 17021 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) (Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)) 3.9.2015 Stáhnout
IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011 (IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, February 2013) 3.9.2014 Stáhnout
IAF MD11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu (IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems, December 2013) 1.5.2014 Stáhnout
IAF MD12:2016 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies, January 2016) 7.1.2016 Stáhnout
IAF MD15:2014 Závazný dokument IAF pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodyes’ Performance) 1.7.2016 Stáhnout
IAF MD17:2015 Závazný dokument IAF pro činnosti svědeckého posuzování pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (IAF Mandatory Document Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies, January 2015) 29.11.2017 Stáhnout
IAF MD18:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021:2011 v sektoru managementu služeb (ISO/IEC 20000-1) (IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1), January 2015) 12.8.2015 Stáhnout
IAF MD19:2016 Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu organizace s více pracovišti (IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management Systém operated by a Multi-Site Organization, March 2016) 31.3.2017 Stáhnout
IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC MLA/MRA: Aplikace ISO/IEC 17011:2004 (IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 17011:2004, 2013) 1.11.2014 Stáhnout
ILAC-G08:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací (Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification, 2009) 1.10.2009 Stáhnout
ILAC-G17:2002 Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC 17025 (Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, 2002) 5.10.2006 Stáhnout
ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří (Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories) 20.10.2011 Stáhnout
ILAC-G19:08/2014 Moduly ve forenzním procesu (Modules in a Forensic Science Process, 08/2014) 12.2.2016 Stáhnout
ILAC-G21:09/2012 Přeshraniční akreditace - Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation - Principles for Cooperation, 2012) 1.5.2014 Stáhnout
ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů (Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments, 2007) 1.2.2008 Stáhnout
ILAC-P09:06/2014 Politika ILAC pro účast v aktivitách zkoušení způsobilosti (ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities, 06/2014) 15.1.2016 Stáhnout
ILAC-P10:01/2013 Politika ILAC pro návaznost výsledků měření (ILAC Policy on the Traceability of measurement Result) 1.12.2013 Stáhnout
ILAC-P13:10/2010 Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci poskytovatelů zkoušení způsobilosti (Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing Providers, 2010) 1.8.2011 Stáhnout
ILAC-P14:01/2013 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci (ILAC Policy for Uncertainty in Calibration) 15.5.2013 Stáhnout
ILAC-P15:07/2016 Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů (Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies) 7.10.2016 Stáhnout

Subjekt posuzování shody, který má zájem o udělení akreditace, prodloužení platnosti udělené akreditace nebo rozšíření rozsahu akreditovaných činností může podat u ČIA

a) Žádost (formulář 11_01-P503), kdy proces akreditace probíhá formou správního řízení

nebo

b) Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy (formulář 11_01-P504), kdy proces akreditace probíhá podle podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě (VPS).

Oba způsoby jsou v procesu akreditace rovnocenné. Podrobnější informace o provádění akreditace s využitím VPS jsou k dispozici zde.

Žádost o prodloužení platnosti udělené akreditace je třeba podat nejpozději 120 dnů před skončením její platnosti. V případě, kdy žádost bude podána, případně veřejnoprávní smlouva uzavřena, po uplynutí uvedené lhůty, bude posuzována jako žádost o udělení akreditace.

Vzory veřejnoprávních smluv jsou k dispozici zde

Dokumenty pro Zkušební laboratoře
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_L Návod na zpracování přílohy č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P505_L_RM Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_L Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_L_RM Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_L Návod na zpracování přílohy č. 3 5.9.2016 Stáhnout
11_01-P507_L_RM Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_L Příloha č. 3 1.4.2017 Stáhnout
11_01-P508_L_RM Příloha č. 3 1.1.2017 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_L Dotazník ZL a KL 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_L_Emise Dotazník ZL-Emise 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Zdravotnické laboratoře
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_M Návod na zpracování přílohy č.2 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P506_M Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_M Návod na zpracování přílohy č. 3 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P508_M Příloha č. 3 1.4.2017 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_M Dotazník ML 2013 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Kalibrační laboratoře
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_K Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_K Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_K Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_K Příloha č. 3 10.5.2013 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_L Dotazník ZL a KL 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Certifikační orgány certifikující produkty
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_V Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_V Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_V Návod na zpracování přílohy č. 3 10.5.2017 Stáhnout
11_01-P508_V Příloha č. 3 1.4.2017 Stáhnout
11_01-P510_V Dotazník COV_17065 10.5.2016 Stáhnout
11_01-P510_V Dotazník COV 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Certifikační orgány certifikující osoby
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_P Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_p Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_P Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_P Příloha č. 3 17024-2013 1.1.2017 Stáhnout
11_01-P510_P Dotazník COP 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Inspekční orgány
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_I Návod na vyplňování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_I Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_I Návod na zpracování přílohy č. 3 10.5.2017 Stáhnout
11_01-P508_I Příloha č. 3 16.8.2017 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_I Dotazník IO_2012 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro EMAS
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_05-P001 Žádost o dohled 25.2.2011 Stáhnout
11_05-P002 Návod k vyplnění žádosti 15.9.2016 Stáhnout
Dokumenty pro Poskytovatele zkoušení způsobilosti
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P056_Z Checklist PZZ 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_Z Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_Z Příloha č. 2 10.5.2013 Stáhnout
11_01-P507_Z Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_Z Příloha č. 3 10.5.2013 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_Z Dotazník PZZ 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Certifikační orgány provádějící certifikaci systémů managementu
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_T Návod na zpracování přílohy č.2 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P506_T Příloha č. 2 6.12.2017 Stáhnout
11_01-P507_T Návod na zpracování přílohy č. 3 1.10.2017 Stáhnout
11_01-P508a_T Příloha č. 3 1.10.2017 Stáhnout
11_01-P510_T Dotazník COSM 3.3.2016 Stáhnout
Dokumenty pro Ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_G Návod na vyplňování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_G Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_G Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_G Příloha č. 3 10.5.2013 Stáhnout
Dokumenty pro odborné posuzovatele/experty
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
04_01-P014 Žádost o zařazení do dátabáze odborných posuzovatelů ČIA 1.4.2016 Stáhnout
04_01-P027 Aktuální údaje o činnosti odborného posuzovatele/experta 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Výrobce referenčních materiálů
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_R Návod na zpracování přílohy č. 2 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P506_R Příloha č. 2 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P507_R Návod na zpracování přílohy č. 3 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P508_R Příloha č. 3 19.10.2017 Stáhnout
11_01-P508_R Příloha č. 3 1.1.2018 Stáhnout