Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Multilaterální dohody o vzájemném uznávání MLA/MRA

Na základě kladných výsledků mezinárodních auditů (tzv. evaluace) je ČIA v současné době signatářem následujících dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace:

Dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA 

v oblasti:

•             zkoušení od 24. listopadu 1998

•             kalibrace od 24. listopadu 1998

•             certifikace produktů od 24. listopadu 1998

•             certifikace osob od 24. listopadu 1998

•             certifikace systémů managementu od 24. listopadu 1998

•             inspekce od 17. října 2003

•             ověřování od 3. října 2013

•             poskytování zkoušení způsobilosti od 27. dubna 2017

 

EA MLA je evropská dohoda, jejímž prostřednictvím si signatáři dohody navzájem uznávají udělené akreditace a protokoly, zprávy a certifikáty vydané osobami akreditovanými signatáři. Tato smlouva pokrývá různé oblasti a má zaveden transparentní systém pravidelných vzájemných hodnocení (evaluací). Aktuální seznam signatářů EA MLA je dostupný na webu EA.

      

Dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace ILAC MRA 

v oblasti:

•             zkoušení od 2. listopadu 2000

•             kalibrace od 2. listopadu 2000

•             inspekce od 24. října 2012

ILAC MRA poskytuje důvěru v akreditační orgány a v jejich schopnost rozhodnout o způsobilosti laboratoří provádět zkoušení a kalibraci a inspekčních orgánů provádět inspekce. Aktuální seznam signatářů ILAC MRA, včetně činností, které jsou pokryty ILAC MRA je dostupný podle kategorií členství na webu ILAC.

              

Dohoda o vzájemném uznávání  výsledků akreditace IAF MLA

v oblasti:

•             certifikace systémů managementu (QMS) od 29. září 1999
 
•             certifikace systémů managementu (EMS) od 9. října 2004
 
•             certifikace produktů od 9. října 2004

•             certifikace produktů ve schématu GlobalG.A.P. IFA General Regulations od 22. května 2014
 
•             certifikace produktů ve schématu GlobalG.A.P. IFA CPCCs od 22. května 2014

•             certifikace osob od 20. října 2016

•             certifikace systémů managementu (FSMS) od 11. dubna 2018

•             certifikace systémů managementu (ISMS) od 11. dubna 2018

•             certifikace systémů managementu (MDMS) od 11. dubna 2018

•             certifikace systémů managementu (EnMS) od 11. dubna 2018

•             validace a verifikace od 11. května 2018

IAF MLA poskytuje důvěru v akreditační orgány a v jejich schopnost rozhodnout o způsobilosti certifikačních orgánů provádět certifikace. Aktuální seznam signatářů IAF MLA, včetně oblastí, které smlouva pokrývá, je dostupný na webu IAF.

 

Dohoda EU a Kanady pro oblast telekomunikací a EMC

Multilaterální dohoda pro oblast telekomunikací a EMC mezi EU a Kanadou je nyní nahrazena Protokolem CETA o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody.

ČIA se automaticky stává národní akreditační autoritou pro tuto oblast, stejně jako ostatní signatáři předcházející multilaterální dohody.