Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Public Sector Assurance

Mezinárodní organizace ILAC a IAF vytvořily v úzké spolupráci s IEC, ISO a IIOC (Nezávislá mezinárodní organizace pro certifikaci) novou webovou stránku Public Sector Assurance.

Cílem webové stránky Public Sector Assurance je prezentovat příklady z celého světa, kde veřejná správa využívá akreditované posuzování shody jako prostředek realizace cílů veřejné politiky. 

Využití akreditovaného posuzování shody je ilustrováno řadou případových studií demonstrujících jak:

-   orgány státní správy mohou posílit svou výkonnost využitím akreditovaného posuzování shody v rámci svého aparátu,

-   orgány státní správy mohou podpořit výkonnost podnikání tím, že podporují využívání akreditovaného posuzování shody,

-   akreditované posuzování shody může orgánům státní správy pomoci plnit jejich cíle,

-   akreditované posuzování shody pomáhá orgánům státní správy při regulaci. 

Více na stránkách http://publicsectorassurance.org/