Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Poradní orgány ČIA

Rada pro akreditaci  
/Ing. Milan Badal, tajemník RA/
Technický výbor pro akreditaci zkušebních laboratoří (TV ZL) 
/Ing. Gabriela Šimonová, sekretář TV/
Technický výbor pro akreditaci kalibračních laboratoří (TV KL)   
/Ing. Martin Valenta, sekretář TV/
Technický výbor pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících produkty (TV COV)   
/Ing. Markéta Šilhavá, sekretář TV/
Technický výbor pro akreditaci ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů (TV GHG)  pdf 
/Ing. Zuzana Jelínková, sekretář TV/ 
Technický výbor pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (TV COSM) 
/Ing. Andrej Švagr, Ph.D., sekretář TV/
Technický výbor pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících osoby (TV COP) 
 /Ing. Hana Střelečková, sekretář TV/
Technický výbor pro akreditaci inspekčních orgánů (TV IO) 
/Ing. Milan Svoboda, sekretář TV/
Odborný výbor pro technickou normalizaci (OV TN)  pdf
/Mgr. Anna Zemanová, sekretář OV/
Odborný výbor pro akreditaci zdravotnických laboratoří (OV ML)  pdf
/Ing. Milena Lochmanová, sekretář OV/

A.  Při Technickém výboru pro akreditaci zkušebních laboratoří jsou zřízeny:

 1. Technická komise pro mikrobiologii
/prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., tajemník TK, Ing. Eva Klokočníková, sekretář TK/                                  2. Technická komise pro fyzikálně-chemické zkoušení
/RNDr. Pavel Kořínek, CSc., tajemník TK, Ing. Gabriela Šimonová, sekretář TK/                                                              3. Technická komise pro fyzikálně-mechanické zkoušení
/Ing. Jiří Fuchs, tajemník TK, Ing. Zdeňka Drdová, sekretář TK/
4. Technická komise pro akustické zkoušení
/Ing. Libor Ládyš, tajemník, Ing. Zdeňka Drdová, sekretář TK/
5. Technická komise pro elektrotechnické zkoušení
/Ing. Vladimír Váňa, tajemník TK, Ing. Pavel Nosek, sekretář TK/
6. Technická komise pro nedestruktivní zkoušení (NDT)
/Ing. Jan Vít, Ph.D., tajemník TK, Ing. Zdeňka Drdová, sekretář TK/ Technická komise pro oblast NDT je určena též pro potřeby technických výborů pro akreditaci inspekčních orgánů, certifikačních orgánů certifikujících produkty a osoby.
7. Technická komise pro požární zkoušení
/Ing. Pavel Vaniš, CSc., tajemník TK, Ing. Antonín Matoušek, sekretář TK/
8. Technická komise pro senzorické zkoušení
/doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, tajemník TK, Ing. Gabriela Šimonová, sekretář TK/
9. Technická komise pro stavebnictví
/Ing. Jiří Studnička, tajemník TK, Ing. Antonín Matoušek, sekretář TK/
10. Technická komise pro měření emisí
/RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc., tajemník TK, Ing. Gabriela Šimonová, sekretář TK/                                          11. Technická komise pro forenzní laboratoře
/plk. Ing. Roman Hradil, Ph.D., tajemník TK, Ing. Pavel Nosek, sekretář TK/

B. Při Technickém výboru pro akreditaci kalibračních laboratoří,

    při Odborném výboru pro akreditaci zdravotnických laboratoří,

    při Technickém výboru pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu,

    při Technickém výboru pro akreditaci inspekčních orgánů:

se v případě potřeby vytvářejí ad hoc technické komise pro jednotlivé oblasti.

C. Při Technickém výboru pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících produkty je zřízena:

1. Technická komise pro svařování 
/Ing. Václav Minařík, CSc., tajemník TK, Ing. Milan Svoboda, sekretář TK/ Tato komise je určena též pro potřeby Technických výborů pro akreditaci inspekčních orgánů, certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu a certifikačních orgánů certifikujících osoby.

Členové všech výše uvedených poradních orgánů v nich působí bez nároku na odměnu.