Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Vzájemné hodnocení

Kvalita a odbornost Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. je pravidelně jednou za čtyři roky prověřována ze strany Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (zkráceně Evropská akreditace - EA) týmem mezinárodních odborníků.

První vzájemné hodnocení (evaluaci) ČIA absolvoval úspěšně v roce 1998. Další vzájemná hodnocení proběhla v letech 2002, 2006/2007, 2011 a 2015 všechna s pozitivním výsledkem. Na základě zmíněných vzájemných hodnocení se ČIA stal signatářem Mnohostranné dohody o vzájemném uznávání akreditačních nálezů (EA Multilateral Agreement). ČIA je nyní signatářem EA MLA ve všech oblastech akreditace, což dokládá Dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA .

 

2.7.2012 Ve Věstníku ÚNMZ č.7/2012 bylo zveřejněno sdělení, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. je nadále signatářem dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace v plném rozsahu.

27.4.2016 Český institut pro akreditaci, o.p.s. plní požadavky na vnitrostátní akreditační orgán (evaluace ČIA)