Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Publikace

ČIA vydal publikaci 25 let akreditačního systému 1991-2016, která je nyní dostupná zdarma zde.25Let

Evropská akreditace (EA) vydala materiál The EA Multilateral Agreement (MLA) informující o multilaterální (vícestranné) dohodě EA, jejím rozsahu a přínosech.

Evropská akreditace (EA) vydala materiál Accreditation in Europe stručně shrnující přínosy akreditace zejména s ohledem na usnadnění výkonu státní správy a mezinárodního obchodu.

Mezinárodní organizace  ILAC a IAF vydaly informační brožuru s názvem "Akreditace: Podpora bezpečnosti potravin a čistoty pitné vody". Tato brožura  popisuje a shrnuje přínosy akreditace v oblasti posuzování shody potravinářských produktů a pitné vody. Další zajímavé publikace jsou dostupné na adrese https://ilac.org/prom_brochure.html.   

Byl vydán zpravodaj IAF News: Issue 7/May 2013
http://accreditation.newsweaver.co.uk/6xzc2ts0u059pnvvrm1fwc?email=true&a=11&p=36309405
Odběr IAF News si můžete zajistit zadáním své e-mailové adresy do položky Newsletters Tools: Subscribe/Unsubscribe v levém sloupci IAF News.

Byl vydán zpravodaj ILAC News: Issue 43/May 2013
http://accreditation.newsweaver.co.uk/17mq8z0afng11nwalhdqyg?email=true
Odběr ILAC News si můžete zajistit zadáním své e-mailové adresy do položky Tools: Subscribe/Unsubscribe v levém sloupci ILAC News.

Byl vydán bulletin EA - 30th EA General Assembly.
Odběr EA Bulletinu si můžete zajistit zadáním své e-mailové adresy do položky Subscribe/Unsubscribe ve spodní části bulletinu.