Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Semináře

25.9.2018

"Aktuality roku 2018"

 

Český institut pro akreditaci, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář  věnovaný migraci požadavků na certifikace v oblasti OHSMS, revizi mandatorních dokumentů IAF a první průběžná vyhodnocení změn spojených s přístupem k posuzování ČIA.

  Pozvánka pdf
  Elektronická přihláška
3.10.2018

Seminář "Systém kvality" - Brno

 

Témata letošního semináře jsou zaměřena na aktuální problémy, se kterými se akreditované subjekty setkávají při své činnosti. Jedná se především o zkušenosti s uplatňováním GDPR (General Data Protection Regulation) při činnostech akreditovaných subjektů. Dalším tématem je obsah revidované normy ISO 19011:2018. Jedním z důležitých prvků revize je zvažování rizik a přístup k auditování založený na rizicích. Interní audity se soustřeďují na oblasti, které jsou pro auditovaného významné, především auditování rizik a příležitostí.

Do programu semináře je dodatečně zařazen příspěvek Mgr. Zdeňka Veselého, generálního ředitele České agentury pro standardizaci o představení této agentury.

 

 

 

  Pozvánka pdf
  Elektronická přihláška
9.10.2018

Systém kvality - Praha

 
  Pozvánka pdf
  Elektronická přihláška