Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Podatelna

Podatelna Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. slouží k přijímání dokumentů v listinné i digitální podobě.

Adresa podatelny pro příjem dokumentů v listinné podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3
130 00 Praha 3

Elektronická adresa podatelny pro příjem dokumentů v digitální podobě je: mail (at) cai (dot) cz.

Podání podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, resp. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zaslané na adresu mail (at) cai (dot) cz, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Podatelna je pro příjem dokumentů v listinné podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat přístupná v provozní době podatelny:

Po - Čt   8:00 - 16:00
Pá          8:00 - 14:00

Dokumenty v digitální podobě je možné doručit podatelně na těchto přenosných technických nosičích dat:

  1. CD
  2. DVD
  3. USB Flashdisk.

Maximální velikost  zprávy předávané v digitální podobě na elektronickou adresu podatelny, včetně příloh, může být 10 MB.

Podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě na elektronickou adresu podatelny nebo na přenosných technických nosičích dat v následujících datových formátech: pdf, doc, xls, html a rtf, případně dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími.

Dokumenty v digitální podobě lze podatelně Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. doručovat i prostřednictvím datové schránky.

ID datové schránky: c4cnq5k

Datová zpráva doručená prostřednictvím datové schránky se skládá z obálky a obsahu zprávy. Maximální přípustná velikost datové zprávy je 20 MB.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, bude mu na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého software.