Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10:2018

V prosinci 2018 byl soustavou ČSN přijat normativní dokument, který se týká požadavků na kompetence pro auditování a certifikaci systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tento normativní dokument je zaveden do soustavy ČSN jako:

•  ČSN P ISO/IEC TS 17021-10:2018 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.