Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

EA LC se opět zabýval ISO/IEC 17025

Zástupce ČIA se ve dnech 7. - 9. 3. 2017 zúčastnil jednání Výboru pro laboratoře Evropské akreditace (EA LC), jehož aktuálně nosným tématem je implementace revidované normy ISO/IEC 17025.

Členové tohoto technického výboru se věnují zejména tématům, jež je nutno harmonizovat pro zajištění stejného přístupu při posuzování napříč Evropou. Aktuálně nosným tématem jednání byla příprava na implementaci revidované normy ISO/IEC 17025, jež obsahuje požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Z informací na jednání přednesených přímo účastníky pracovní skupiny ISO/CASCO, která na revizi normy pracuje, vyplývá, že nedošlo k téměř žádným podstatným změnám oproti informacím, které ČIA předal odborné veřejnosti na podzimních seminářích k tomuto tématu.

Jedinou podstatnou změnou je fakt, že vzhledem k aktualizovaným postupům organizace ISO, bude norma publikována dříve než bylo předpokládáno a bude mít tedy přídomek 2017. S velkou pravděpodobností bude revidovaná norma publikována v říjnu tohoto roku.

Na seminářích ČIA, které jsou plánovány na přelom září a října 2017, již tedy budou prezentovány informace z finální verze normy ISO/IEC 17025.