Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

MPA 00-08-18 zrušen

Dokument MPA 00-08-18 Rozsah posuzování byl k 12. 3. 2018 bez náhrady zrušen.

Pro usnadnění orientace uživatelů byl vlastní obsah MPA 00-08-... koncem roku 2017 a počátkem roku 2018 zapracován do několika metodických pokynů pro akreditaci (MPA).

Konkrétně se jedná o MPA 00-01-..., který obsahuje obecná ustanovení pro všechny oblasti akreditace (zejména Příloha 1 Pravidla pro stanovení počtu WA a Příloha 2 Zásady pro stanovení předpokládaného časového rozsahu posuzování).

Dále pak jde o metodické pokyny upravující aplikaci příslušných norem v akreditačním systému České republiky, které byly jednotně rozšířeny o PŘÍLOHU 1 Postup pro stanovení počtu WA a PŘÍLOHU 2 Předpokládaný časový rozsah posuzování (MPA 10-01-..., MPA 10-02-..., MPA 10-03-..., MPA 20-01-..., MPA 20-02-..., MPA 40-01-..., MPA 41-01-..., MPA 50-01-..., MPA 60-01-... a MPA 80-01-...).

Poslední z nich - MPA 60-01-18 - byl vydán k 12. 3. 2018 a tímto datem došlo ke zrušení MPA 00-08-18 bez náhrady.