Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Nová služba pro certifikační orgány

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí novou službu pro certifikační orgány certifikující systémy managementu:

Akreditace pro certifikaci systému managementu  kontinuity činností organizace podle ISO 22301:2012, resp. ČSN ISO 22301:2013 Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky.

ČIA přijímá žádosti o udělení akreditace od 1. 2. 2018.