Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

ČIA se podílel na twinningovém projektu

Český institut pro akreditaci, o.p.s. se v Srbsku aktivně podílel na projektu "IPA Twinning Project SR 13 IB EC 01".

Projekt "IPA Twinning Project SR 13 IB EC 01 - Strenthening Capacities of National Quality Infrastructure and Conformoty Assessment Services in the Republic of Serbia" realizovalo konzorcium tvořené Českým metrologickým institututem (ČMI), Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). ČIA se v rámci projektu podílel nejen na jeho organizaci, ale také na přípravě a realizaci školení, seminářů a studijních pobytů souvisejících s částí (komponentou) č. 3 - QI Capacity & Technical Regulations, která v sobě zahrnovala i oblast akreditace. Projekt trval 25 měsíců a byl ukončen 17. října 2017.

Stručná informace je k dispozici zde.

Podrobnější informace nejen o tomto projektu naleznete zde.