Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Ředitel ČIA byl zvolen do užšího vedení EA

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D. byl zvolen k 1. lednu 2018 členem Výkonného výboru Evropské akreditace.

39. zasedání Valného shromáždění EA proběhlo ve dnech 23. a 24. května v Bledu, Slovinsko. Účastníci jednání - vedoucí představitelé evropských akreditačních orgánů - zvolili na dvouleté funkční období počínající 1. ledna 2018 předsedy jednotlivých komisí EA a členy Výkonného výboru EA (EA Executive Committee - EX). Jmenný seznam naleznete zde.