Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

8169 - Nemocnice Hranice a.s.
IČ: 47677406
Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice
Adresa : Zborovská 1245, 753 22 Hranice
Web : www.nemocnice-hranice.cz
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 155/2015 ze dne 2.3.2015 platné do 2.3.2020
Vyšetřování v odbornostech hematologie, imunohematologie, transfuzní služba, klinická biochemie včetně sdílených vyšetření, lékařská mikrobiologie, histopatologie a cytopatologie
Přílohy
P1 155_2015.pdf