Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Zkoušení způsobilosti

Politika ČIA stanovená v souladu s politikou ILAC a EA je uvedena v dokumentu MPA 30-03-15.

Účast v programech zkoušení způsobilosti (PT) je součástí posuzování v laboratořích a inspekčních nebo certifikačních orgánech (pokud součástí jejich činnosti je také činnost zkušební).

 

Informace o programech PT dostupných v ČR:

Informace o programech PT a EHK 2019 pdf Poslední aktualizace provedena dne 4.1.2019
 Informace o programech PT a EHK 2018 pdf Poslední aktualizace provedena dne 10.4.2018
Informace o programech PT a EHK 2017 pdf  Poslední aktualizace provedena dne 6.1.2017
Informace o programech PT a EHK 2016 pdf  Poslední aktualizace provedena dne 7.3.2016
Plán PT a EHK  2015 pdf  Poslední aktualizace provedena dne 05.2.2015
Plán PT pro rok 2014 pdf  Poslední aktualizace provedena dne 10.1.2014

 

Zahraniční nabídka programů PT:

www.eptis.bam.de programy PT v různých oblastech zkoušení mezinárodní databáze podporovaná EAEURACHEMEUROLAB, IAAC, ILAC a IRMM

 

Informace z oblasti metrologie

Databáze klíčových porovnání označovaná "KCDB" udržovaná mezinárodním úřadem pro váhy a míry BIPM(http://kcdb.bipm.org)

  • Appendix A: signatáři BIPM MRA
  • Appendix B: informace o klíčových a doplňkových porovnáváních pořádaných BIPM a regionálními metrologickými organizacemi
  • Appendix C: kalibrační a měřící schopnosti laboratoří(národních metrologických institutů a jejich přidružených laboratoří)
  • Appendix D: seznam klíčových porovnání, která pokrývají nejdůležitější obory měření