Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Zpracování osobních údajů

Na základě Vaší přihlášky na seminář bude Český institut pro akreditaci, o.p.s. v pozici správce zpracovávat osobní údaje, které jste v přihlášce uvedli, v rozsahu nezbytném k umožnění Vaší účasti na předmětném semináři, vydání dokladu o absolvování tohoto semináře a provedení a zpracování úhrady ceny semináře. Bude tak činit v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a platnou národní legislativou.

 

Bližší informace o zpracování osobních údajů, Vašich právech v souvislosti s jejich zpracováním a osobě pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v samostatné sekci Ochrana osobních údajů na adrese /o-nas/ochrana-osobnich-udaju.aspx.