Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #05 ke dni 2. 8. 2019

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o zrušení dokumentu.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

IAF

IAF MD 18:2015 Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1) – zrušeno v červenci 2019.

ILAC

ILAC G27:07/2019 Guidance on measurements performed as part of an inspection process.

Zpracoval: Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.