Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #06 ke dni 10. 9. 2019

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech vydaných i dalšími organizaci a ukončení platnosti dokumentu.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

IAF

IAF MD 4:2008 Závazný dokument IAF pro použití metod auditování využívajících počítačovou techniku („CAAT“) pro akreditovanou certifikaci systémů managementu – platnost ukončena v červenci 2019, dokument nahrazen dokumentem IAF MD 4:2018 / 2. vydání (překlad je k dispozici na webu ČIA).

ILAC

Další organizace

EPA

Technical Issues; Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products ze dne 21. 8. 2019 – vydání aktualizace právního předpisu 40 CFR 770.

FSSC 22000

FSSC 22000, verze 5 vydána v květnu 2019, schéma uznané GFSI – Globální iniciativou pro bezpečnost potravin.

ISO

How to develop scheme documents – Guidance for ISO technical committees, dokument byl publikován v červnu 2019 a je určen pro vývoj (vývojáře) schémat.

Zpracoval: Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.