Menu Close
1011.2 – Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR – Technickým ústavem požární ochrany
Company Identification Number:
00007064
Zkušební laboratoř TÚPO
Adress:
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany
Certification overview
Certificate of accreditation No:
652/2021
issued
15.12.2021
valid till
3.5.2024
Tests of parameters of fire technology, fire protection equipment, extinguishers and extinguishing media. Testing of fire safety of substances, materials, products and fire scene samples, and fire effluents analysis