Menu Close
3173 – Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.
Company Identification Number:
25079140
Oddělení hodnocení životního prostředí
Adress:
Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6
Certification overview
Certificate of accreditation No:
665/2019
issued
6.12.2019
withrdawn on
25.5.2022