Menu Close
7005 – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Company Identification Number:
00020338
Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek
Adress:
Hroznová 63/2, Pisárky, 603 00 Brno
Certification overview
Certificate of accreditation No:
337/2021
issued
23.6.2021
valid till
23.6.2026
Proficiency testing schemes in the field of chemical testing of soils, sludges and sediments, feedstuffs, food, plant material and fertilizers