Menu Close
7008 – Vysoké učení technické v Brně
Company Identification Number:
00216305
Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST
Adress:
Veveří 95, 602 00 Brno
Certification overview
Certificate of accreditation No:
223/2022
issued
12.5.2022
valid till
29.10.2024
Proficiency testing schemes in the field of construction testing of fresh and hardened concrete, aggregates, soils, unbound and hydraulically bound mixtures, mortars, cements, fine-grained cement composites, masonry units, steel and plastics