Menu Close

Accredited bodies database

Do you need help with the search? Click HERE
Sort
Company Identification Number:
26834022
Laboratoř klinické biochemie
Certificate of accreditation No:
118/2020
issued
24.2.2020
Adress:
Slezská 207, 735 81 Starý Bohumín
Company Identification Number:
00064173
Laboratoř genomické medicíny
Certificate of accreditation No:
2/2022
issued
3.1.2022
Adress:
Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha 10
Web:
Company Identification Number:
00064203
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol - Neurogenetická laboratoř
Certificate of accreditation No:
208/2022
issued
2.5.2022
Adress:
V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5
Company Identification Number:
06971199
Scimed Biotechnologies
Certificate of accreditation No:
591/2021
issued
11.11.2021
Adress:
Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha 10
Company Identification Number:
00098892
Laboratoře Ústavu klinické a molekulární patologie
Certificate of accreditation No:
63/2022
issued
10.2.2022
Adress:
Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Web:
Company Identification Number:
00064203
Laboratoř molekulární patologie Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol (Laboratoř molekulární patologie ÚPMM)
Certificate of accreditation No:
222/2022
issued
12.5.2022
Adress:
V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5
Web: