Menu Zavřeno

Dokumenty ke stažení

Na této stránce naleznete dokumenty ke stažení rozdělené do jednotlivých kategorií, seznam zkratek a důležité informace pro zájemce o udělení akreditace.


SHARE systém pro výměnu dat


Subjekt posuzování shody, který má zájem o udělení akreditace nebo prodloužení platnosti udělené akreditace, může podat u ČIA:

a) Žádost (formulář 11_01-P503), kdy proces akreditace probíhá formou správního řízení

nebo

b) Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy (formulář 11_01-P504), kdy proces akreditace probíhá podle podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě (VPS).

Oba způsoby jsou v procesu akreditace rovnocenné. Podrobnější informace o provádění akreditace s využitím VPS jsou k dispozici zde:
VPS – informativní text.

Žádost o prodloužení platnosti udělené akreditace je třeba podat nejpozději 120 dnů před skončením její platnosti. V případě, kdy žádost bude podána, případně veřejnoprávní smlouva uzavřena, po uplynutí uvedené lhůty, bude posuzována jako žádost o udělení akreditace.