Menu Zavřeno

Chemické a mikrobiologické laboratoře

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.

Akreditace zkušebních laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří a podle dokumentu MPA 10-01-18 Metodické pokyny pro akreditaci k aplikaci uvedené normy v akreditačním systému České republiky. Pro již udělené akreditace se pro dozorovou činnost využívá normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a dokumentu MPA 10-01-17 Metodické pokyny pro akreditaci, k její aplikaci.

Garant pro chemické a mikrobiologické zkušební laboratoře:
Ing. Gabriela Šimonová272 096 212, 724 773 655simonovag@cai.cz
Zástupce garanta pro chemické a mikrobiologické zkušební laboratoře:
Mgr. Nicole Vinklová272 096 243vinklovan@cai.cz

Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL:  
Akreditace >   Laboratoře