Menu Zavřeno

Chemické a mikrobiologické laboratoře

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.

Akreditace zkušebních laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří a podle dokumentu MPA 10-01-.. Metodické pokyny pro akreditaci k aplikaci uvedené normy v akreditačním systému České republiky.

Pozice a osoba za danou oblastTelefonní čísloE-mail
Garant  Mgr. Nicole Vinklová272 096 243, 702 124 745vinklovan@cai.cz
Zástupce garanta  Ing. Zdeňka Drdová272 096 219, 724 797 766 drdovaz@cai.cz

Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL:  
Akreditace >   Laboratoře