Menu Zavřeno

Orgány ČIA

Složení orgánů Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.
(stav k 1. 4. 2018)

1. Ředitel (statutární orgán)
Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
2. Správní rada 
Ing. Petr Kučera, CSc.předseda Správní rady
představitel sdružení akreditovaných subjektů (Svaz zkušeben pro výstavbu)
Ing. Eva Průšová, LL.M.představitelka orgánů státní správy (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Ing. František Hýbnerpředstavitel hospodářských a sociálních partnerů (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
3. Dozorčí rada
JUDr. Luděk Holubecpředseda Dozorčí rady
představitel orgánů státní správy (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Ing. Michael Smola, MBApředstavitel hospodářských a sociálních partnerů (Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR)
Ing. Jiří Fuchspředstavitel akreditovaných subjektů
4. Rada pro akreditaci (odborný poradní orgán)
A. Členové s právem hlasovacím
1) Představitelé orgánů státní správy
Mgr. Jakub KorecMinisterstvo průmyslu a obchodu
Ing. Jiří Šmíd, Ph.D.Ministerstvo dopravy
MUDr. Věra ChaloupkováMinisterstvo zdravotnictví
Ing. Taťjana KolesnikováMinisterstvo životního prostředí
MVDr. Ing. Dana TřískováMinisterstvo zemědělství
plk. Ing. Mgr. Rostislav RichterMinisterstvo vnitra, GŘ Hasičského záchranného sboru ČR
Ing. Martin Dvořák, Ph.D.Ministerstvo obrany, Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
JUDr. Věra VáňováMinisterstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Viktor PokornýÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Dr. Ing. Milan HortStátní úřad pro jadernou bezpečnost
2) Představitelé hospodářských a sociálních partnerů
Ing. Jan Prokš, Ph.D.Svaz průmyslu a dopravy*)
Ing. Petr SvobodaSvaz podnikatelů ve stavebnictví*)
RNDr. Pavel Malčíkpředseda Rady pro akreditaci
Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu*)
Ing. Marie ŠevčíkováSdružení podnikatelů a živnostníků ČR*)
Mgr. Andrea Petrů, MScSvaz obchodu a cestovního ruchu*)
Ing. Alexander Šafařík-PštroszHospodářská komora ČR
Ing. Josef SvobodaAgrární komora ČR
Ing. Libor DupalSpotřebitelský poradní výbor
JUDr. Lenka HavlasováVšeobecná zdravotní pojišťovna ČR
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBAČeská lékařská společnost J. E. Purkyně
3) Představitelé akreditačního systému ČR
Ing. Jan BlechtaSdružení českých zkušeben a laboratoří (EUROLAB-CZ)
Ing. Jitka BeránkováSvaz zkušeben pro výstavbu (EUROLAB-CZ)
 Ing. Pavel ŠtíchaAsociace akreditovaných a autorizovaných organizací (EUROLAB-CZ)
Jan StřelecČeské kalibrační sdružení
Ing. Pavel VaněkSdružení pro certifikaci výrobků
Ing. Tomáš HruškaSdružení pro certifikaci systémů jakosti
Ing. Romana HofmanováSdružení organizací pro certifikaci pracovníků
Ing. Pavel CharvátČeské národní certifikační fórum
RNDr. Jiří Tesař, Ph.D.Český metrologický institut
Ing. Radovan ŠťastnýInspekční orgány
B. Členové s hlasem poradním
Milan TěšínskýČeskomoravská konfederace odborových svazů
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Ing. Jiří Hajdík, Ph.D.ČEZ, a.s.
*) Člen Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

POKRAČOVAT DÁL:
O nás >   Poradní orgány ČIA