Menu Zavřeno

Poradní orgány ČIA

Rada pro akreditaci
/Ing. Milan Badal, tajemník RA/

Technický výbor pro akreditaci zkušebních laboratoří (TV ZL)
/Mgr. Nicole Vinklová, sekretář TV/

Technický výbor pro akreditaci kalibračních laboratoří (TV KL)
/Ing. Martin Valenta, sekretář TV/

Technický výbor pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících produkty (TV COV)
/Ing. Milan Svoboda, sekretář TV/

Technický výbor pro akreditaci ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů (TV GHG)
/Mgr. Dušan Vácha, sekretář TV/

Technický výbor pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (TV COSM)
/Ing.Zuzana Jelínková, sekretář TV/

Technický výbor pro akreditaci inspekčních orgánů (TV IO)
/Ing. Milan Svoboda, sekretář TV/

Technický výbor pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících osoby (TV COP)
/Ing. Milan Svoboda, sekretář TV/

Odborný výbor pro technickou normalizaci (OV TN)
/Mgr. Anna Zemanová, sekretář OV/

Odborný výbor pro akreditaci zdravotnických laboratoří (OV ML)
/Ing. Milena Lochmanová, sekretář OV/

A.  Při Technickém výboru pro akreditaci zkušebních laboratoří jsou zřízeny:

1. Technická komise pro mikrobiologii
/prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., tajemník TK, Mgr. Nicole Vinklová, sekretář TK/

2. Technická komise pro fyzikálně-chemické zkoušení
/RNDr. Šárka Doškářová, tajemník TK, Mgr. Nicole Vinklová, sekretář TK/

3. Technická komise pro fyzikálně-mechanické zkoušení
/Ing. Jiří Fuchs, tajemník TK, Ing. Jan Velíšek, sekretář TK/

4. Technická komise pro akustické zkoušení
/Ing. Libor Ládyš, tajemník, Ing. Jan Velíšek, sekretář TK/

5. Technická komise pro elektrotechnické zkoušení
/Ing. Vladimír Váňa, tajemník TK, Ing. Lukáš Burda, sekretář TK/

6. Technická komise pro nedestruktivní zkoušení (NDT)
/Ing. Jan Vít, Ph.D., tajemník TK, Ing. Jan Velíšek, sekretář TK/ Technická komise pro oblast NDT je určena též pro potřeby technických výborů pro akreditaci inspekčních orgánů, certifikačních orgánů certifikujících produkty a osoby.

7. Technická komise pro požární zkoušení
/Ing. Jaroslav Dufek, tajemník TK, Ing. Antonín Matoušek, sekretář TK/

8. Technická komise pro senzorické zkoušení
/doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, tajemník TK, Mgr. Nicole Vinklová, sekretář TK/

9. Technická komise pro stavebnictví
/Ing. Jiří Studnička, tajemník TK, Ing. Antonín Matoušek, sekretář TK/

10. Technická komise pro měření emisí
/Ing. Pavel Dohnálek,, tajemník TK, Mgr. Nicole Vinklová, sekretář TK/

11. Technická komise pro forenzní laboratoře
/plk. Ing. Roman Hradil, Ph.D., tajemník TK, Ing. Pavel Nosek, sekretář TK/

B. Při Technickém výboru pro akreditaci kalibračních laboratoří, Odborném výboru pro akreditaci zdravotnických laboratoří, Technickém výboru pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu a při Technickém výboru pro akreditaci inspekčních orgánů se v případě potřeby vytvářejí ad hoc technické komise pro jednotlivé oblasti.

C. Při Technickém výboru pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících produkty je zřízena:

1. Technická komise pro svařování
/Ing. Václav Minařík, CSc., tajemník TK, Ing. Milan Svoboda, sekretář TK/ Tato komise je určena též pro potřeby Technických výborů pro akreditaci inspekčních orgánů, certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu a certifikačních orgánů certifikujících osoby.

Členové všech výše uvedených poradních orgánů v nich působí bez nároku na odměnu.


POKRAČOVAT DÁL:  
O nás >   Orgány ČIA