Menu Zavřeno

Fyzikálně-mechanické laboratoře

„Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.“

Akreditace zkušebních laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří a podle dokumentu MPA 10-01-.. Metodické pokyny pro akreditaci k aplikaci uvedené normy v akreditačním systému České republiky.

Pozice a osoba za danou oblastTelefonní čísloE-mail
Garant  Ing. Gor Petrosjan272 096 215, 720 361 222petrosjang@cai.cz
Zástupce garanta  Ing. Jan Velíšek272 096 236, 702 238 905 velisekj@cai.cz

Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL:  
Akreditace >   Laboratoře