Menu Zavřeno

Fyzikálně-mechanické laboratoře

„Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.“

Akreditace zkušebních laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří a podle dokumentu MPA 10-01-18 Metodické pokyny pro akreditaci k aplikaci uvedené normy v akreditačním systému České republiky. Pro již udělené akreditace se pro dozorovou činnost využívá normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a dokumentu MPA 10-01-17 Metodické pokyny pro akreditaci, k její aplikaci.

Garant pro stavební, fyzikálně-mechanické a ostatní zkušební laboratoře:
Ing. Jan Velíšek272 096 200 velisekj@cai.cz
Zástupce garanta pro stavební, fyzikálně-mechanické a ostatní zkušební laboratoře:
Ing. Lukáš Burda272 096 236 burdal@cai.cz

Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL:  
Akreditace >   Laboratoře