Menu Zavřeno

Podatelna

Podatelna Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. slouží k přijímání dokumentů v listinné i digitální podobě.

Adresa podatelny pro příjem dokumentů v listinné podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3
130 00 Praha 3

Elektronická adresa podatelny pro příjem dokumentů v digitální podobě je: mail@cai.cz.

Podání podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, resp. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zaslané na adresu mail@cai.cz, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Podatelna je pro příjem dokumentů v listinné podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat přístupná v provozní době podatelny:

Dny v týdnuČasový úsek
Pondělí až Čtvrtek8:00 – 16:00
Pátek8:00 – 14:00

Dokumenty v digitální podobě je možné doručit podatelně na těchto přenosných technických nosičích dat:

  1. CD
  2. DVD
  3. USB Flashdisk.

Maximální velikost  zprávy předávané v digitální podobě na elektronickou adresu podatelny, včetně příloh, může být 10 MB.

Podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě na elektronickou adresu podatelny nebo na přenosných technických nosičích dat v následujících datových formátech: pdf, doc, xls, html a rtf, případně dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími.

Dokumenty v digitální podobě lze podatelně Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. doručovat i prostřednictvím datové schránky.

ID datové schránky: c4cnq5k

Datová zpráva doručená prostřednictvím datové schránky se skládá z obálky a obsahu zprávy. Maximální přípustná velikost datové zprávy je 20 MB.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, bude mu na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého software.


POKRAČOVAT DÁL:  
Kontakty >   Pracoviště Praha   Pracoviště Brno   Odbory a zaměstnanci